Đăng nhập

Từ khóa
Danh mục

Click vào ảnh lớn để zoom

Mã sản phẩm: Encoder Lika – Lika viet nam
Giá : liên hệ
Bảo hành : 12 Tháng

Số lượng    

Lượt xem: 87

Encoder Lika – Lika viet nam

Đại lý Lika tại Việt Nam – Encoder Lika – Lika viet nam

Lika Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika điện tử phát triển và sản xuất các bộ mã hóa gia tăng và tuyệt đối, Cảm biến vòng quay Lika quang học và từ trường, quay và tuyến tính, cảm biến gia tăng & tuyệt đối, tuyến tính và hệ thống đo lường từ tăng & tuyệt đối quay, Cảm biến vòng quay Lika thiết bị truyền động quay, màn hình, bộ chuyển đổi tín hiệu và giao diện bộ mã hóa.

Lika vietnam chuyên gia về: Bộ mã hóa vòng quay Lika , Cảm biến vòng quay Lika , Encoders Lika , Thiết bị truyền động quay Lika, Cảm biến từ tính Lika , Bộ mã hóa tuyến tính Lika, Bộ đo nhiệt độ Lika

Để đáp ứng các nhu cầu của Khách Hàng cũng như góp phần vào công cuộc Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa nền công nghiệp nước nhà.

Gia Tín Phát tự hào là Nhà phân phối Bộ mã hóa Lika tại Việt Nam, cũng như đưa các sản phẩm mới nhất vào nền công nghiệp hiện nay.

Nếu quý Khách Hàng quan tâm đến sản phẩm Encoder Lika hãy liên hệ với chúng tôi để được hổ trợ về kĩ thuật cũng như giá cả tốt nhất:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA TÍN PHÁT
Địa chỉ: 58 Đường số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 028.6271.6239 Mã số thuế: 0316205155
Hổ trợ khách hàng:
Sales1: 0934.015.234
Email: sales1@giatinphatvn.com

Model Encoder Lika – Lika viet nam :

Cảm biến  Lika ICS

Bộ mã hóa vòng quay Lika I28

Cảm biến  Lika MC36

Bộ mã hóa vòng quay Lika MI36

Cảm biến  Lika CK41

Bộ mã hóa vòng quay Lika MC36K

Cảm biến  Lika CK46

Bộ mã hóa vòng quay Lika I40-I41

Cảm biến  Lika C50

Bộ mã hóa vòng quay Lika I58-I58S

Cảm biến Lika C51

Bộ mã hóa vòng quay Lika I58SK

Cảm biến Lika CB50

Bộ mã hóa vòng quay Lika IX58 - IX58S

Cảm biến Lika CX58 - CX59

Bộ mã hóa vòng quay Lika IP58-IP58S

Cảm biến Lika CKP58

Bộ mã hóa vòng quay Lika IQ58 - IQ58S

Cảm biến Lika CKQ58

Bộ mã hóa vòng quay Lika CB60

Cảm biến Lika CH59

Bộ mã hóa vòng quay Lika MI58-MI58S

Cảm biến Lika C58  C59  C60

Bộ mã hóa vòng quay Lika I65-IT65

Cảm biến Lika C58A  C58R

Bộ mã hóa vòng quay Lika IT68

Cảm biến Lika CB59

Bộ mã hóa vòng quay Lika I115

Cảm biến Lika CK58  CK59  CK60

Bộ mã hóa vòng quay Lika I116

Cảm biến Lika CK61

Bộ mã hóa vòng quay Lika I105

Cảm biến Lika MC58  MC59  MC60

Bộ mã hóa vòng quay Lika ICS

Cảm biến Lika C80

Bộ mã hóa vòng quay Lika MC6

Cảm biến Lika C81

Bộ mã hóa vòng quay Lika CK41

Cảm biến Lika C82

Bộ mã hóa vòng quay Lika CK46

Cảm biến Lika C100

Bộ mã hóa vòng quay Lika C50

Cảm biến Lika C101

Lika vietnam C51

Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL

Lika vietnam CB50

Cảm biến Lika MS36  MSC36

Lika vietnam CX58 - CX59

Cảm biến Lika MM36  MMC36

Lika vietnam CKP58

Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI

Lika vietnam CKQ58

Cảm biến Lika AS36  ASC36

Lika vietnam CH59

Cảm biến Lika AM36-AMC36

Lika vietnam C58  C59  C60

Cảm biến  Lika ES58  ES58S  ESC58

Lika vietnam C58A  C58R

Cảm biến  Lika EM58  EM58S  EMC58

Lika vietnam CB59

Cảm biến  Lika HS58  HS58S  HSC58

Lika vietnam CK58  CK59  CK60

Cảm biến  Lika HM58  HM58S  HMC58

Lika vietnam CK61

Cảm biến  Lika HSCT  HMCT

Lika vietnam MC58  MC59  MC60

Cảm biến  Lika MH58S

Lika vietnam C80

Cảm biến  Lika MM58  MM58S  MMC58

Lika vietnam C81

Cảm biến  Lika HM58 P  HM58S P  HMC58 P

Cảm biến Lika C82

Cảm biến  Lika AMR58

Cảm biến Lika C100

Cảm biến  Lika AST6  AMT6

Cảm biến Lika C101

Cảm biến  Lika XAC77

Cảm biến Lika EM58 PL  HS58 PL  HM58 PL

Cảm biến  Lika AM9  AMC9

Cảm biến Lika MS36  MSC36

Cảm biến  Lika AM58 P  AM58S P  AMC58 P

Cảm biến Lika MM36  MMC36

Cảm biến Lika EM58 EC  HS58 EC  HM58 EC

Cảm biến Lika MS40  MSC40 SSI

Cảm biến Lika EM58 PT  HS58 PT  HM58 PT

Cảm biến Lika AS36  ASC36

Cảm biến Lika AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB

Cảm biến Lika AM36-AMC36

 AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika ES58  ES58S  ESC58

Cảm biến Lika AM58K

Bộ mã hóa tuyến tính Lika EM58  EM58S  EMC58

Cảm biến Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika HS58  HS58S  HSC58

HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika HM58  HM58S  HMC58

Cảm biến Lika XAC77 PB-CB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika HSCT  HMCT

Cảm biến Lika XAC77 F

Bộ mã hóa tuyến tính Lika MH58S

Cảm biến Lika AS58 CB-AS58S CB-ASC58 CB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika MM58  MM58S  MMC58

AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika HM58 P  HM58S P  HMC58 P

Cảm biến  Lika AM58K

Bộ mã hóa tuyến tính Lika AMR58

Cảm biến  Lika ASx58x - AMx58x Easy CANopen

Bộ mã hóa tuyến tính Lika AST6  AMT6

Cảm biến  Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika XAC77

HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika AM9  AMC9

Cảm biến  Lika XAC77 PB-CB

Bộ mã hóa tuyến tính Lika AM58 P  AM58S P  AMC58 P

Cảm biến  Lika XAC77 FB

Đại lý Lika tại Việt Nam EM58 EC  HS58 EC  HM58 EC

Cảm biến  Lika XAC77 FD

Đại lý Lika tại Việt Nam EM58 PT  HS58 PT  HM58 PT

Cảm biến  Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Đại lý Lika tại Việt Nam AS58 PB, AS58S PB, ASC58 PB

HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Đại lý Lika tại Việt Nam AM58 PB-AM58S PB-AMC58 PB

Cảm biến  Lika XAC77 FB

Đại lý Lika tại Việt Nam AM58K

Cảm biến  Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT

Đại lý Lika tại Việt Nam HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Cảm biến  Lika EM58  EM58S  EMC58 MB

Đại lý Lika tại Việt Nam HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A

Đại lý Lika tại Việt Nam XAC77 PB-CB

Lika AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB

Đại lý Lika tại Việt Nam XAC77 FB

Encoder Lika AM58K

Đại lý Lika tại Việt Nam AS58 CB-AS58S CB-ASC58 CB

Lika ASx58x - AMx58x Easy CANopen

Encoder Lika AM58 CB-AM58S CB-AMC58 CB

Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Encoder Lika AM58K

Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Encoder Lika ASx58x - AMx58x Easy CANopen

Encoder Lika XAC77 PB-CB

Encoder Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Encoder Lika XAC77 FB

Encoder Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Encoder Lika XAC77 FD

Encoder Lika XAC77 PB-CB

Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Encoder Lika XAC77 FB

Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Encoder Lika XAC77 FD

Encoder Lika XAC77 FB

Encoder Lika HS58 FB-HS58S FB-HSC58 FB

Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT

Encoder Lika HM58 FB-HM58S FB-HMC58 FB

Lika EM58  EM58S  EMC58 MB

Encoder Lika XAC77 FB

Lika MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A

Encoder Lika EM58 MT  HS58 MT  HM58 MT

Encoder Lika MH58S

Encoder Lika EM58  EM58S  EMC58 MB

Encoder Lika EM58 TA

Encoder Lika MS40 A  MSC40 A  MS41 A  MSC41 A

Encoder Lika AS58 A  AM58 A

Encoder Lika MH58S

Encoder Lika EM58 PA

Encoder Lika EM58 TA

Encoder Lika ASR58-ASR58S

Encoder Lika AS58 A  AM58 A

Encoder Lika XAC77 PA

Encoder Lika EM58 PA

Encoder Lika XAC77

Encoder Lika ASR58-ASR58S

Encoder Lika MS40 TT

Encoder Lika XAC77 PA

Encoder Lika MS41 MSC41

Encoder Lika XAC77

Encoder Lika I58S-H-500ZCZ410R

Encoder Lika MS40 TT

Encoder Lika I58-H-500ZCU46RL2

Encoder Lika MS41 MSC41

Encoder Lika I58-Y-400ZND26RP

ES58  ES58S ESC58

Encoder Lika IT65-Y-10BND2ERQ

EM58  EM58S  EMC58

Encoder Lika AS5812/GY-10-ER

HM58 P  HM58S P  HMC58 P

Encoder Lika IT65-H-5000ZCP4ERQ

AS58  AS58S  ASC58

Encoder Lika C50-H-100ZCU410

AS58  AS58S  ASC58

Lika IT65-H-5000ZCP4ERQWKL4

AM58  AM58S  AMC58

Lika IT65-H-5000-Z-C-P-4-E-R-Q

AST6  AMT6

Encoder Lika AM58S12/256GS-6-E9

IM30 - IM31 - IM56

Encoder Lika C58R-H-2048ZCU415

SGSM - SGSD

Encoder Lika S/N: 070900578

SMG

Encoder Lika AM58S12/4096GS-6

MIK36

Encoder Lika AS58S13/GS-1-E

MSK36 - MMK36

Lika Việt Nam ASR58-ASR58S

Lika Việt Nam IT65-Y-10BND2ERQ

Lika Việt Nam XAC77 PA

Lika Việt Nam AS5812/GY-10-ER

Lika Việt Nam XAC77

Lika Việt Nam IT65-H-5000ZCP4ERQ

Lika Việt Nam MS40 TT

Lika Việt Nam C50-H-100ZCU410

Lika Việt Nam MS41 MSC41

Lika Việt Nam IT65-H-5000ZCP4ERQWKL4

Lika Việt Nam I58S-H-500ZCZ410R

Lika Việt Nam IT65-H-5000-Z-C-P-4-E-R-Q

Lika Việt Nam I58-H-500ZCU46RL2

Lika Việt Nam AM58S12/256GS-6-E9

Lika Việt Nam I58-Y-400ZND26RP

Lika Việt Nam C58R-H-2048ZCU415

 


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA TÍN PHÁT
Địa chỉ: 58 Đường số 45, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 028.6271.6239 Mã số thuế: 0316205155
Email: info@giatinphatvn.com
Hổ trợ khách hàng:
Sales1: 0934.015.234
Email: sales1@giatinphatvn.com
Số ĐKKD: 0316205155 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 19/03/2020

Tự tạo website với Webmienphi.vn